Συμφωνία χρήσης

Αυτή η Συμφωνία Χρήσης, οι Όροι Χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και όλες οι πολιτικές και οι πρόσθετοι όροι, καθορίζουν τους όρους με τους οποίους το Doomhall stores σάς προσφέρει πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας του.

Οι Όροι Χρήσης της πλατφόρμας, όλες οι πολιτικές και οι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται σε αυτήν τη συμφωνία χρήστη-καταναλωτή.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους αυτής της Συμφωνίας Χρήστη, κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Κανόνες λειτουργείας

To Doomhall stores είναι ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων και αγορών, όπου φιλοξενούνται κατόπιν ενοικιάσεως, αυτόνομα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το κάθε κατάστημα διατηρεί τις δικές του επιλογές εισπράξεων και αποστολών, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναλλαγές σας γίνονται απευθείας με το εκάστοτε κατάστημα που πουλάει το προϊόν και όχι με την πλατφόρμα Doomhall stores. Η πραγματική πώληση είναι απευθείας, μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, και το Doomhall δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Ως εκ τούτου, το Doomhall δεν επεμβαίνει σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των καταναλωτών και των καταστημάτων

Οποιαδήποτε καθοδήγηση παρέχουμε, ως μέρος των Υπηρεσιών μας, όπως η καταγγελία, ο τρόπος επιλογής προϊόντων, η επικοινωνία με τα καταστήματα, είναι αποκλειστικά ενημερωτική και μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα την ακολουθήσετε ή όχι.

Τα καταστήματα που λειτουργούν στην πλατφόρμα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τους Κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2017 με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. https://gr.dev.doomhall.com/κώδικας-καταναλωτικής-δεοντολογίας/

Το Doomhall έχει εποπτικό ρόλο για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας και των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία των καταστημάτων, οι οποίοι βρίσκονται στη διεύθυνση https://gr.dev.doomhall.com/terms_gr/

Ως εκ τούτου, εάν υπάρξει η οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο Doomhall stores, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα υποστήριξης και να ζητήσει τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας.
Το Doomhall ενεργεί διαμεσολαβητικά, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του και, κυρίως, εάν τηρήθηκαν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις, αλλά και οι Κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Το Doomhall, λαμβάνει πολύ σοβαρά τις καταγγελίες, τόσο από μέρους των καταναλωτών όσο και από μέρους των καταστημάτων.

Σε περίπτωση παραβάσεων του καταστήματος, θα ζητήσει άμεσα την αποκατάσταση των απαιτήσεων του καταναλωτή, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Doomhall stores, δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανένα κατάστημα που βρίσκεται στην πλατφόρμα του να επιστρέψει χρήματα ή να αντικαταστήσει προϊόν. Μπορεί, όμως, να λάβει μέτρα και κυρώσεις εναντίον του καταστήματος που διέπραξε την παράβαση, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων οι οποίοι υπάρχουν στην παρακάτω διεύθυνση https://gr.dev.doomhall.com/terms_gr/

Αποστολή και πληρωμή

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα καταστήματα λειτουργούν αυτόνομα και μπορούν να ορίζουν τον τρόπο πληρωμής για τα προς πώληση αγαθά. Η πολιτική πληρωμών, όμως, δεν είναι ενιαία, και ενδέχεται να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τρόπους αποστολής, καθώς το κάθε αυτόνομο κατάστημα, που λειτουργεί εντός της πλατφόρμας Doonhall stores,  διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τις δικές του ζώνες, τρόπους και κόστος αποστολής.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η όποια συναλλαγή μέσα στην πλατφόρμα Doomall stores, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή.

Το Doomhall stores δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε μπορεί να του ζητηθεί ευθύνη από καταναλωτές για προϊόντα που δεν παρελήφθησαν ή προϊόντα που παρελήφθησαν και δεν ήταν στην κατάσταση που ανέμενε ο καταναλωτής ή που δεν ανταποκρίνονταν στην περιγραφή και τις φωτογραφίες που παρουσίαζε το κατάστημα.

Ωστόσο, το Doomhall λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις καταγγελίες που αφορούν καθυστερημένες αποστολές, προϊόντα που δεν παρελήφθησαν, ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητικές περιγραφές και φωτογραφίες, κ,λπ. Ερευνά την κάθε περίπτωση και ενεργεί διαμεσολαβητικά, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση ανάμεσα στο κατάστημα και τον καταναλωτή.

Παράλληλα, εάν το κατάστημα αποδειχθεί, πράγματι, ότι έχει παραβιάσει τους όρους λειτουργίας και τους Κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, θα υποστεί συνέπειες, όπως αυτές περιγράφονται στο https://gr.dev.doomhall.com/terms_gr/

Τιμολόγηση προϊόντων

Η έκδοση φορολογικών στοιχείων βαραίνουν απόλυτα το αυτόνομο κατάστημα που λειτουργεί εντός του Doomhall stores και το οποίο πουλάει το προϊόν, και όχι την πλατφόρμα Doomhall stores. Το εκάστοτε κατάστημα, που λειτουργεί εντός του Doomhall stores, είναι υποχρεωμένο να εκδίδει νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο για την κάθε συναλλαγή – αγοροπωλησία που γίνεται εντός της πλατφόρμας.

Σε περίπτωση που η αποστολή δεν συνοδεύεται από νόμιμα φορολογικά παραστατικά, τότε η συναλλαγή θεωρείται παράνομη και θα πρέπει να καταγγέλλεται στην πλατφόρμα του Doomhall stores. Στην περίπτωση που η απουσία έκδοσης φορολογικών στοιχείων γίνεται με τη συναίνεση του καταναλωτή, τότε είναι υπόλογος και ο καταναλωτής.

Αλλαγές προϊόντων

Τα καταστήματα που λειτουργούν στο Doomhall stores, μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες για την αντικατάσταση προϊόντων ή για την  επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων και την επιστροφή χρημάτων, υπό ορισμένες συνθήκες.
Τα αυτόνομα καταστήματα που λειτουργούν μέσα στη πλατφόρμα Doomhall stores, είναι υποχρεωμένα να αναρτούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις συναλλαγές τους.

Συμβουλεύουμε όλους τους καταναλωτές να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις του καταστήματος προτού προχωρήσουν στην αγορά.

Πωλήσεις ανά χώρα

Η πλατφόρμα Doomhall stores επιτρέπει τη λειτουργία καταστημάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιτρέπει τις πωλήσεις, τόσο εντός της Ελλάδος, όσο και στην Ε.Ε. Σε ελάχιστες περιπτώσεις επιτρέπει αγοραπωλησίες και σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.

Το κάθε κατάστημα ορίζει τη δική του πολιτική πωλήσεων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Αξιολογήσεις

Οι αξιολογήσεις, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας, πιστοποιώντας την ποιότητα, τόσο των προϊόντων, όσο και των ίδιων των καταστημάτων.

Οι Καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν το κατάστημα και τα προϊόντα που αγόρασαν, και, συγκεκριμένα, τη συνολικότερη εξυπηρέτηση, καθώς και την αποστολή και την ποιότητα των προϊόντων που αγόρασαν.

Αξιολόγηση μπορεί να κάνει και το κατάστημα προς τους πελάτες του.

Επικοινωνία με τα καταστήματα

Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κατάστημα, τηλεφωνικά, με email, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Προτρέπουμε τους καταναλωτές να επικοινωνούν με τη φόρμα επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό.
Τέλος, οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν και το Κέντρο Βοήθειας του Doomhall stores και από εκεί το σύστημα θα ενημερώνει το κατάστημα.

Επικοινωνία με τη πλατφόρμα Doomhall stores

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το Κέντρο Υποστήριξης και Επικοινωνίας και να ανοίγουν αίτημα υποστήριξης. Το Κέντρο Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Doomhall stores, προωθεί το αίτημα στο ανάλογο τμήμα, προκειμένου να αξιολογηθεί και να απαντηθεί. Αναλόγως του τύπου της επικοινωνίας τα αιτήματα απαντώνται από 24 έως και 72 ώρες.

Εάν πρόκειται για καταγγελία, ο καταγγέλλων θα πρέπει να στέλνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει, όπως αριθμό παραγγελίας, τιμολόγιο, ιστορικό επικοινωνίας με το κατάστημα, κ.λπ.

Κανόνες λειτουργίας αγοράς και απαγορεύσεις

Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους, να εξετάζουν με προσοχή το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν και, εάν χρειαστεί, να έρχονται σε επικοινωνία με το κατάστημα για τυχόν απορίες τους.

Κατά την αγορά, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι αυτό που επιθυμούν να αγοράσουν. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, εάν πρόκειται για προϊόν που θα πρέπει να επιλεγεί βάρος ή μέγεθος.

Ο καταναλωτής που δεν παραλαμβάνει την παραγγελία του, μέχρι και 2 φορές, και η οποία επιστρέφεται στο κατάστημα, θα μπαίνει σε black list και θα είναι αποκλεισμένος από όλα τα καταστήματα που λειτουργούν στην πλατφόρμα.

Τα καταστήματα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να συμπεριληφθεί ένας καταναλωτής στην black list για σοβαρούς λόγους, όπως για περιστατικά απάτης, παρενόχλησής, κ.λπ. Φυσικά, το κατάστημα, θα πρέπει να συνοδεύει την καταγγελία με τις σχετικές αποδείξεις.

Δήλωση συναίνεσης με τους Όρους και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας Doomhall stores

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Doomhall stores, ο εκάστοτε χρήστης – καταναλωτής, δηλώνει αυτόματα ότι συμφωνεί με όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης – καταναλωτής που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κατανοεί απόλυτα τις θέσεις και τους κανόνες της λειτουργίας της πλατφόρμας Doomhall stores.

Η οποιαδήποτε νομική διαφορά αγοροπωλησίας η οποία ενδεχομένως να προκύψει ανάμεσα σε καταναλωτή και κατάστημα  που λειτουργεί εντός της πλατφόρμας Doomhall stores, αφορά καθαρά τον καταναλωτή και το κατάστημα. Ωστόσο το Doomhall stores έχει τη δυνατότητα, εφόσον του ζητηθεί επίσημα και μόνο από τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εμπλέκονται στην υπόθεση, να παραδώσει όλες τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες και συναλλαγές.

Το Doomhall stores, καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα καταστήματα της πλατφόρμας να λειτουργούν, πάντοτε, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις του https://gr.dev.doomhall.com/terms_gr/ και να τηρούν τους κανόνες Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2017 με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. https://gr.dev.doomhall.com/κώδικας-καταναλωτικής-δεοντολογίας/

Main Menu